Datum

Hoi Arnaldo,

Ik heb je nieuwe website, na enige aarzeling, bekeken. Enige aarzeling, omdat ik moet bekennen dat ik wel enige schroom moest overwinnen. Het gaat immers om een zwaar thema (waar ik gelukkig nooit direct mee te maken heb gehad). Ik vind het bewonderingswaardig hoe open je hiermee om kunt gaan jegens anderen, en ik hoop dat je benadering velen tot steun kan zijn. Als dingen niet gaan zoals het voor je gevoel zou moeten, ben je toch op elkaar aangewezen, en jij geeft wat dat betreft een uitstekend voorbeeld voor hoe je dat aanpakt.

Meer
berichten